Pravidelné Akce

Velikokoční setkání

Jarní piknik  (duben/květen)

Labor Day Brunch (první víkend v září)

Podzimní pouštění draků (listopad)

Mikuláš (samozřejmě na Mikuláše)

Vánoční setkání mezi svátky (v týdnu mezi Štědrým Dnem a Sylvestrem)

Kromě těchto akcí se konají ješte pravidelné setkání formou návštěv muzeií, zoo, divadelních představeních (v čestině). Z tématicky zaměřených akcí to potom bývá výtvarná činnost (Žlutá Tužka) nebo vaření-pečení pro děti. Všichni jste vítaní, podívejte se na naše připravované akce a přijďte.

Advertisements