Více

Dvojjazyčnost/Mnohojazyčnost a jak na to u Vás doma

Česká Škola bez Hranic

PhDr. Eva Labusová

NY Times article “Why Bilinguals are Smarter”.

Multilingual Parenting Blog posts na téma rodinného života s několika jazyky.

Multilingual Living: další portál na téma úskalí a přínosu několika jazyčné výchovy.

Bi-lingvni  výchova s ohledem konkrétně na český jazyk.

 

Český Jazyk: Hry a jiné

Projekt Heuropa! Videohry zaměřené na rozvoj jazyka.

Ypsilonie

ÚJČ AVČR – Internetová jazyková příručka

České knihy v USA

 

Jak jsme udělali díru do světa:

Jak se stal Sv. Václav inspirací anglické koledy z r. 1853?

 

Advertisements